Print this page

Velkommen til korpsøvelse
c

Fra høsten 2017 øver juniorer på Søre Ål hver onsdag kl 17:00 - 17:45, hovedkorpset øver 18:00 til 20:15. Ungdomskorpset øver annenhver onsdag kl. 20:30 - 21:15.
1. års aspiranter øver i Kulturhuset Banken hver onsdag klokken 17:45 - 18:45. 

 


Vel møtt!

Husk å gi beskjed hvis du ikke kan møte.