Søre Ål Skolemusikk

2021

Oppdatering 29.april: Det begynner å nærme seg festivaltid, og det er for mangel usikkerhetsmomenter i forhold til om det er mulig å arrangere festival, og hvordan denne evetuelt skulle kunne gjennomføres. Vi må derfor dessverre avlyse årets festival.

Vi håper å se dere sommeren 2022!

 

Vi planlegger festival for aspiranter og juniorer helgen 11.-13. juni 2021!

Søre Ål Skolemusikk arrangerer Søre Ål festivalen for aspirant- og juniorkorps annet hvert år og for hovedkorps annet hvert år. I 2021 er det tid for aspirantfestival, hvor aspirant- og juniorkorps er velkomne. 

Vi håper å kunne arrangere festivalen, helst med mange deltakere, men grunnet pandemien er det lite som er sikkert, og vi må se hvilke muligheter vi har når våren kommer. Vår plan per nå er at vi arrangerer etter gjeldende smittevernregler dersom mulig, og dersom vi får anledning til å ta i mot minimum 200 deltakere. Vi ser at færre deltakere enn dette dessverre ikke går rundt økomonisk, selv om vi gjerne skulle ha arrangert uansett!  Skulle det kun bli mulighet for å arrangere festival med et begrenset antall deltakere, gjennomfører vi med dette antallet, dersom det er 200 eller mer. Det vil da også bli "førstemann til mølla" som gjelder for påmelding.

Vi håper selvfølgelig sterkt på at det bir festival, hvor det blir det mulighet til å utfolde seg musikalsk, med parader og konserter. I tillegg legger vi opp til lek, grilling og underholdning lørdag kveld. Søndagen er det Hunderfossen Eventyrpark som står på programmet.

Vi satser på innlosjering på sedvanlig vis, på madrass i klasserom, på Søre Ål skole og Åretta ungdomsskole, som begge ligger litt sør for sentrum av Lillehammer.  

Deltakeravgift for musikanter, drillere og leder/andre voksne er 1050 kroner.  Korpsavgift 1500 kroner. 

Har ditt korps lyst til å være med?  Påmelingsskjema finner du her: https://program.no/paamelding?key=NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-event-1611131654596/NMe3573f7bb6aa6c977616db74a014d73b59409fc5-paamelding-1611131874027

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på sorealskolemusikk@gmail.com

Grunnet usikkerhet om vi i det hele tatt får arrangert festivalen, sendes ikke faktura for deltakeravgift og korpsavgift ut før rett i forkant av arrangementet. 

 

Foreløpig program:

Fredag 11. juni:

Konsert med Søre Ål skolemusikk

 

Lørdag 12. juni 

Felles øvelse på fellesnummer for alle deltakere

Parade i Lillehammer sentrum

Konserter på ulike steder i Lillehammer sentrum

Musikalsk rebus i skolegården

Grillmat og underholdning på kvelden

 

Søndag 13. juni:

Parade Hunderfossen Eventyrpark, offisiell avslutning av festivalen

Lek i parken til parken stenger

 

 

Håper vi sees på aspirantfestival på Lillehammer!

 

Festivalen arrangeres i samarbeid med NMF Innlandet