Søre Ål Skolemusikk
Søre Ål Skolemusikk
 • Forside    • Aktiviteter    • Korpset vårt    • Styre og stell    • Arkiv    • Kontakt oss     • Gjestebok    • Forsiden  

 

 

   Arkiv
    - Takk for innsatsen 17. mai 2015
    - Sommerkurs 2015
    - Takk for støtten
    - Julehilsen fra korpsledelsen og NMF
    - Stjernekonsert 2015
    - Vokst ut av uniformen?
    - Har du lyst på et musikalsk comeback?
    - Ungjazz seminar
    - Bli med i Ungdomsbrassen!
    - Søre Ål Skolemusikk konkurrerer med de beste skolekorpsene i landet
    - Invitasjon til HOKK, sesong 2015 / 2016
    - Søre Ål-festivalen for aspiranter 2015
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 132 016

 

 

 

Julehilsen fra korpsledelsen og NMF
 

Korpsledelsen ønsker alle medlemmer, foreldre / foresatte og andre som på ulike måter har støttet opp om korpset i 2015, en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Her er hilsen fra NMF:

GOD JUL!        

 

«Hei, hå! No er det jul igjen!!.....Sa korpsleiaren og sende inn rapporteringsskjema» skreiv eg i brev og på nettsida for litt sidan. Eg er sikker på at innsendinga er i godt gjenge, og det er vi svært glade for. Ved å senda inn skjema er de med på å sikra at alle medlemmene våre kan driva aktiviteten sin på ein god og trygg måte, også i 2016. Mellom anna vil både du, som medlem, og utstyret du brukar vera forsikra på ein god måte, og du kan vera med på alt det kjekke som skal skje i NMF- regi i året som kjem. Ikkje nok med det; vi sikrar også grunnlaget for å få den offentlege støtta vi treng til aktiviteten vår. Eg vil difor takka alle de som gjer denne ekstrainnsatsen no midt i julestria! (Rakk du det ikkje? Framleis råd å nå det før julefreden kjemJ)

Året er på hell, og dei musikalske høgdepunkta har stått i kø. Også 2016
vert eit aktivt år. Ikkje før har vi runda årsskiftet så står nye, store arrangement for tur; konsertar, konferansar, store NM-arrangement og internasjonale meisterskap – både innan musikk og drill. Vi er også allereie godt i gang med planlegginga av markeringa av 100-årsjubilett i 2018. Vi håpar difor at mange kanskje kan nytta nokre rolege juledagar til å leita fram stoff til KORPSPEDIA. Her kan alle korpsa leggja historia si, og andre gode minner, ut på eiga internettside. Når vi kjem til 2018 vil dette kunna framstå som eit fantastisk oppslagsverk. Der kan vi kunna henta mykje kunnskap om korpsrørsla si utvikling, men det vi truleg også vera plass for litt lått og løyeJ.

På tampen av året vil eg, på vegner av alle oss i NMF, både regionalt og nasjonalt, nytta høvet til å takka alle som gjer all den store innsatsen for at musikk og drill framleis er heilt i front når det gjeld kulturaktivitet for unge og vaksne, aktivitet som har verdiar langt ut over det å spela instrumentet eller svinga drillstaven.

Det er slett ikkje alle som har det som oss om dagen. Særleg i år kan det vel vera verd å ha med seg dei grunnleggjande verdiane våre inn julehøgtida: Vi er «engasjerte, inkluderande og inspirerande».

 

Vi ynskjer kvar og ein ei fin adventstid og ei God og fredfull julehøgtid! Og når det kjem; Eit riktig Godt nytt korpsår!!

 

 

Beste helsing

                                                         

Karl Ole Midtbø           

Generalsekretær
Utskriftsvennlig versjon

 

 

Søre Ål Skolemusikk, Postboks 2046, Åretta, 2606 Lillehammer