Søre Ål Skolemusikk

Spilling i byen 29. mai 2010

Hovedkorpset spilte i sentrum av Lillehammer, lørdag 29. mai. Etter spilling koste de seg med pizza og bowling.