Søre Ål Skolemusikk

Gavemidler fra Sparebanken Hedmark

Søre Ål skolemusikk har fått kr 5.000 i gavemidler fra Sparebanken Hedmark.

Dette kommer godt med i året som vi har foran oss.

Tusen takk.

Mai 2013