Søre Ål Skolemusikk

Gode hjelpere

Kaja Gløersen rydder i notearkivet
Kaja Gløersen rydder i notearkivet

De foregår masse forskjellig i korpsets underverden; 

Kaja Gløersen har den store jobben med å rydde i notearkivet, og prøver å få et system som er oversiktlig og lett å bruke, samtidig som det ryddes fysisk i notene, for å skaffe plass. Kaja jobber flitting!

Inger Lise Staum og Sidsel Høstmælingen Jensen holder orden i uniformene våre, deler ut, og tar i mot utvokste uniformer. 

Steinar Heltmar reparerer og deler ut instrumenter og rekvisita, og kan kontaktes om det er noe med instrumentet. 

Lyst til å bidra? Si i fra!