Søre Ål Skolemusikk

Bli medlem?

Vil du bli medlem?

Vi i Søre Ål Skolemusikk vi vil gjerne bli flere! Vi tar opp nye medlemmer fra 3. klasse og oppover. Det er opptak i forbindelse med skolestart på høsten, dersom du har lyst til å bli med utenom dette, lar dette seg oftest ordne. 

Innmelding i korpset gjøres ved å kontakte oss på mail! 

Kontakt:

sorealskolemusikk@gmail.com