Søre Ål Skolemusikk

Spond

All informasjon om korpsets aktiviteter sendes ut via Spond.  

Korpset øver i landskapet på Søre Ål skole på onsdager klokken 18:00 - 20:15.