Søre Ål Skolemusikk

Informasjonsflyt

Søre Ål Skolemusikk har tatt i bruk appen Spond for all intern informasjon om terminplaner og aktiviteter i korpset. Dette medfører at hjemmesiden "fryses", i den forstand at det ikke vil bli lagt ut forløpende informasjon her lengre.

Siden vil bli brukt som informasjonskanal ut, først og fremst da for informasjon om Søre Ål festivalen og for informasjon til utenforstående som ønsker å komme i kontakt med korpset. I tillegg vil generell informasjon om korpset, som f.eks. vedtekter og uniformsreglement blir liggende på hjemmesiden.