Søre Ål Skolemusikk

Foreldrekorps

Foreldrekorpset startet høsten 2017, og er nå godt i gang!

Korpset er for foreldre i korpset, som har spillt før, eller som har lyst til å lære å spille. Ambisjonsnivået er lavt, dette gjør vi for å ha det artig! Vi setter således ingen krav om å øve hjemme, og vi fører ikke fravær. Vi møter hvis vi kan!

Foreløpig er det 15 foreldre som er med i foreldrekorpset. Foreldrekorpset har øvelse på Søre Ål skole hver 3. torsdag klokken 20:00 - 22:00.

Lyst til å bli med? Ta kontakt med An-Magritt Dimmen eller Sidsel Høstmælingen Jensen. Instrument får du låne av korpset i den grad vi har tilgjengelig.

Dette blir gøy!