Søre Ål Skolemusikk

Øvelser skoleåret 2018/2019

Foreldrekorpset øver på musikkrommet på Søre Ål skole hver 3. torsdag klokken 20:00 - 22:00.

Datoer dette skoleåret: 

27.september

18.oktober

08.november

29.november 

19.desember (onsdag)

10.januar

31.januar

21.februar

14.mars

04.april

25.april

16.mai

05.juni

Vel møtt til alle foreldre som har lyst til å spille!