Søre Ål Skolemusikk

Parkering på skolens område

Skolengården på Søre Ål skole er definert som nærmiljøanlegg, og med dette følger strenger regler i forhold til bl.a. økonomisk støtte som skolen får gjennom tippemidler. Det er forbudt å parkere i skolegården. Anlegget skal i sin helhet være en bilfri sone, og bilister henvises til skolens parkeringsplasser.

Vi anmoder alle om å følge dette.