Søre Ål Skolemusikk

Yoggi-Yoggi-Yoggi! Historien om Søre Ål Skolemusikk

Da Søre Ål Skolemusikk fyllte 50 år i 2007 ble det laget en fantastisk jubileumsbok som i tekst og bilder dokumenterer det første halve århundet for korpset. Vi har vært så heldige å få den digitale versjonen av Dag Waaler som var primus motor for boken, sammen med Liv Abrahamsen, Gunnar Sørbotten og Finn Larsen.

Følg underpunktene under Yoggi-Yoggi-Yoggi til venstre på siden, så kan du også få med deg historien!

Tusen takk til Dag Waaler som ga oss denne muligheten! Og tusen takk for alt arbeidet som ble gjort med boken! 

 

God lesing!