Søre Ål Skolemusikk

Krav om politiattest i Søre Ål Skolemusikk

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. okober 2009.

I Søre Ål Skolemusikk blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal fremskaffe politiattest.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 

Mer om ordningen og hvordan den håndteres på
www.musikkorps.no/politiattest