Søre Ål Skolemusikk

50 år siden Søre Ål Skolemusikks første opptreden

Den første 17. mai på vei ut porten fra Lillehammer fylkessykehus. Foto er hentet fra jubileumsboka.

Det er nå 50 år siden Søre Ål Skolemusikk hadde sin første opptreden.

Utdrag fra jubileumsboka:
Kristi Himmelfartsdag, 15. mai 1958 opptrådte korpset for første gang. Konserten ble holdt på Krokvang, og alle som var til stede ble storlig overrasket over det de hørte, bare snaut 7 måneder etter at instrumentene ble delt ut. Korpsets første konsertnummer var "Kom mai du skjønne milde" og inntektene fra konserten gikk til dekning av utgifter fra øvelsesmøter for korpsets elever og deltakere fra Roterud.

Takk til Gunnar Sørbotten som skrev i gjesteboka!
Gunnar Sørbotten var formann i Søre Ål Skolemusikk fra 1984 til 1988.